پروژه های شرکت سازه گاز طوس

5%
گازرسانی به روستاهای شهرستان طبس محور پیکوه
5%
گاز رسانی به پاسگاههای مرزی خراسان جنوبی فاز دوم
5%
اجرای فاز اول خط تغذیه 16 اینچ تقویتی شهر کرمان
85%
گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه به روش pc
45%
نصب 2500 انشعاب و اجرای شبکه در سطح استان خراسان جنوبی
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 10و12 اینچ مسیر قلعه گنج،آهوان
45%
گازرسانی به فاز سه شهر زابل
95%
گازرسانی به روستاهای طبس محور حلوان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 147 کیلومتر شبکه توزیع شهر عنبر آباد
اتمام یافته
احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع شهر زاهدان ساب زونهای F1،F3وd1،D2
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه ساب زونهای D4الیD6شهر زاهدان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ جوشان - اندوهجرد
اتمام یافته
اجرای شبکه تغذیه و توزیع وایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیکشهر زیرکوه محور مهرک و آهنگران
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای شبکهشهر شوسف و اجرای کارهای باقیمانده نهبندان و خوانشرف
اتمام یافته
پروژه مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق CNG
اتمام یافته
شبکه توزیع شهر زاهدان به روش PC (زونG)
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای نسر رباط سنگ
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای محور مود ،سربیشه و بیرجند
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای شبکه شهر شوسف و اجرای کارهای باقیمانده نهبندان و خوانشرف
اتمام یافته
پروژه مستمر و پایدار گاز طبیعی شهر دیهوک از طریق CNG
اتمام یافته
شبکه توزیع شهر زاهدان به روش PC (زونG)
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای نسر رباط سنگ
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای محور مود ،سربیشه و بیرجند
اتمام یافته
تهیه مصالح و احداث خط تغذیه و توزیع و ایستگاه شهر نهبندان و روستای خوانشرف
اتمام یافته
تهیه مصالح و احداث خط تغذیه و ایستگاهها شهر اسفدن
اتمام یافته
احداث خط تغذیه و ایستگاه . شبکه توزیع گاز شهر قهستان
اتمام یافته
اجرای ساختمان ایستگاه گاز. اجرای ورودی و خروجی شهرک صنعتی خضری
اتمام یافته
حصار کشی ایستگاه تقلیل فشار روستای رقه بشرویه
اتمام یافته
تکمیل خط تغذیه وورودیوخروجی ایستگاهها مساکن مهربیرجند
اتمام یافته
احداث خط انتقال 12 اينچ راز – غلامان
اتمام یافته
شبكه گازرساني و توزيع داخلي تيپ انصارالرضا(ع)
اتمام یافته
احداث خط انتقال–ایستگاه تقلیل فشار محور صنعتی آیسک فردوس
اتمام یافته
گازرساني به روستاهاي محور سيجاوند –رزداب (خواف)
اتمام یافته
احداث خط تغذیه و ایستگاه و توزیع روستاهای بشرویه
اتمام یافته
تهيه مصالح و اجراي هات تپ خط تغذيه پارك شكوفه بشرويه
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای فاز 2 بردسکن
اتمام یافته
اجراي شبكه توزيع گاز شهرك صنعتي جاجرم
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای محدوده رباط سنگ از توابع تربت حیدریه
اتمام یافته
اجرای 4 مورد هات تپ صنایع خراسان جنوبی
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای تابعه شهرآباد و بردسکن
اتمام یافته
احداث شبکه توزیع تغذیه ایستگاها تقلیل فشارروستاهای آرین شهر
اتمام یافته
گازرسانی به دانشکده علوم پزشکی بجنورد
اتمام یافته
اجرای لوله کشی گازصنعتی منطقه جنوب ساختمان سیمان بجنورد
اتمام یافته
اجرای شبکه توزیع داخلی گازمجتمع مسکونی کوثر(سپاه)
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای محور محمدآبادشهرستان مانه وسملقان
اتمام یافته
لوله کشی گاز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند
اتمام یافته
تغییر مسیر خط 6 اینچ آهک سیمان شرق
اتمام یافته
تامین مصالح گازدپارتمانهای طرح توسعه واحد4 سیمان شرق
اتمام یافته
اجرای لوله کشی گازدپارتمانهای طرح توسعه واحد4 سیمان شرق
اتمام یافته
گازرسانی به کارخانه سیمان قائن
اتمام یافته
اجرای گازرسانی انبار فنی کفایی آهک
اتمام یافته
تعمير و نگهداري سيستم گازرساني كارخانه سيمان شرق 88
اتمام یافته
احداث ایستگاه های تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع گاز شهرهای سرایان و آیسک
اتمام یافته
احداث ایستگاه های تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع گاز روستاهای حومه بیرجند
اتمام یافته
گازرسانی اداره کل پست خراسان جنوبی
اتمام یافته
احداث شبکه تغذیه و نصب ایستگاه اندازه گیری CNGوTBS فردوس
اتمام یافته
ساخت ایستگاه گاز – خط گاز دانشگاه پیام نور بجنورد
اتمام یافته
تهیه و نصب 1200مورد انشعاب روستاهای محور بدرانلو
اتمام یافته
تهیه و نصب 1300مورد انشعاب روستاهای محور ارکان
اتمام یافته
نصب 750 انشعاب روستاهای اسفراین محور عباس آباد
اتمام یافته
توسعه شبکه فولادی و پلی اتیلن در سطح آشخانه
اتمام یافته
نصب 200 مورد انشعاب فولادی و پلی اتیلن در آشخانه
اتمام یافته
توسعه شبکه فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرهای بجنورد
اتمام یافته
نصب 200مورد انشعاب فولادی و پلی اتیلن در بجنورد
اتمام یافته
گازرسانی ستاد انتظامی خراسان شمالی فاز دوم
اتمام یافته
احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار و شبکه توزیع آرین شهر
اتمام یافته
احداث خط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار و شبکه توزیع آرین شهر
اتمام یافته
گازرسانی ستاد انتظامی خراسان شمالی فاز اول
اتمام یافته
تهیه و حمل و مراحل بازرسی اسپیلت تی 6*10 و 8*10
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای شبکه و ساخت اتاقک ایستگاه پادگان سپاه شهید نوری بجنورد
اتمام یافته
جابجايي خط تغذيه 4اينچ گرمه
اتمام یافته
احداث خط تغذيه و توزيع شهر سنخواست
اتمام یافته
توسعه شبكه وانشعابات شهرستانهاي شيروان - فاروج
اتمام یافته
توسعه شبكه وانشعابات شهرستانهاي اسفراين –جاجرم
اتمام یافته
اجراي شبكه داخلي توزيع گاز شهرك صنعتي اسفراين
اتمام یافته
اجراي شبكه داخلي توزيع گاز شهرك صنعتي اسفراين
اتمام یافته
تامين و تحويل اجناس مصرفي شبكه گازرساني شركت سيمان بجنورد
اتمام یافته
انجام عمليات اجرايي شبكه گاز طبيعي و سيستم حفاظت در برابر خوردگي شركت سيمان بجنورد
اتمام یافته
اجراي يكصدعدد انشعاب فولادي در سطح ناحيه تربت جام
اتمام یافته
تهيه ، حمل،نصب و راه اندازي سه عدد كنتور ايستگاه CGS تايباد
اتمام یافته
تهيه ، حمل،نصب و راه اندازي سه عدد كنتور ايستگاه CGS تايباد
اتمام یافته
اجراي انشعاب كارخانه فراورده هاي غذايي آسام و كارخانه آسفالت شهرداري اسفراين
اتمام یافته
عمليات گاز رساني به ساختمان جديد واحد ساختمان و تاسيسات كارخانه سيمان شرق
اتمام یافته
گازرساني شبكه 60پوندي هنرستان فني و حرفه اي اميركبير جاجرم
اتمام یافته
گازرساني شبكه60پوندي منازل سازماني تيپ1لشكر5نصرمشهد
اتمام یافته
توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه شهرهاي خراسان شمالي
اتمام یافته
تعمير و نگهداري سيستم گازرساني كارخانه سيمان شرق
اتمام یافته
احداث شبكه تغذيه و ايستگاه تقليل فشار CGS شهرهاي فردوس –اسلاميه و باغستان
اتمام یافته
انجام دو مورد كول گذاري در مسير تربت جام –فريمان بعلت تعريض جاده
اتمام یافته
احداث شبكه خط 20 اينچ گاز 60پوند و اصلاح شبكه قديم كارخانه سيمان شرق
اتمام یافته
تعميرات و نگهداري شبكه و انشعابات گاز،ابزاردقيق، حفاظت از زنگ و امداد و بهره برداري ناحيه تربت جام
اتمام یافته
ساخت و نصب 1500مورد انشعاب پلي اتيلن در سطح شهر تايباد
اتمام یافته
اجراي شبكه و نصب انشعابات كوره هاي قوژد كاشمر و خليل آباد
اتمام یافته
احداث شبكه تغذيه و توزيع ايستگاه تقليل فشارگاز و نصب انشعابات فيض آباد
اتمام یافته
تعميرات و نگهداري شبكه و انشعابات ،ابزار دقيق ،حفاظت كاتديك و امداد ناحيه تربت جام
اتمام یافته
توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه در سطح ناحيه تربت جام
اتمام یافته
انجام خدمات امدادگاز در سطح شهرستان اسفراين
اتمام یافته
اجراي شبكه فولادي 4اينچ و اصلاح شبكه تغذيه فولادي 6 اينچ اسفراين
اتمام یافته
توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه در سطح شهرستان اسفراين
اتمام یافته
گازرساني به روستاهاي توابع اسفراين
اتمام یافته
توسعه شبكه و نصب انشعابات متفرقه شهرهاي بجنورد ،شيروان و آشخانه
بالا