+105

پروژه موفق

تجهیزات پیشرفته
+20
سال تجربه

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های تأسیسات شهری – ساختمانی و گازرسانی صنعتی و انجام امور بازرگانی مربوطه و مجاز

رضایت کامل از پروژه های انجام شده
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

رتبه چهار نفت و گاز و پنج راه و ترابری و آب

همکاران
تاسیس 1379

پروژه های اخیر

1%
گازرسانی به شهر راسک و روستاهای حومه استان سیستان و بلوچستان
40%
اجرای شبکه توزیع و نصب انشعاب روستاهای شهرستان نیمروز سیستان وبلوچستان
95%
اجرای توسعه شبکه ونصب انشعاب در سطح شهرها و روستاها شهرستان سرایان
70%
اجرای 4.5 کیلومتر خط تغذیه و 600 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای شهرستان طبس محور پیکوه
اتمام یافته
گاز رسانی به پاسگاههای مرزی خراسان جنوبی فاز دوم
95%
اجرای فاز اول خط تغذیه 16 اینچ تقویتی شهر کرمان
اتمام یافته
گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه به روش pc
اتمام یافته
نصب 2500 انشعاب و اجرای شبکه در سطح استان خراسان جنوبی
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 10و12 اینچ مسیر قلعه گنج،آهوان

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است

ارتباط با ما
بالا