+98

پروژه موفق

تجهیزات پیشرفته
+20
سال تجربه

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های تأسیسات شهری – ساختمانی و گازرسانی صنعتی و انجام امور بازرگانی مربوطه و مجاز

رضایت کامل از پروژه های انجام شده
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

رتبه چهار نفت و گاز و پنج راه و ترابری و آب

همکاران
تاسیس 1379

پروژه های اخیر

5%
گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه به روش pc
5%
نصب 2500 انشعاب و اجرای شبکه در سطح استان خراسان جنوبی
95%
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 10و12 اینچ مسیر قلعه گنج،آهوان
15%
گازرسانی به فاز سه شهر زابل
30%
گازرسانی به روستاهای طبس محور حلوان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 147 کیلومتر شبکه توزیع شهر عنبر آباد
اتمام یافته
احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه تغذیه و توزیع شهر زاهدان ساب زونهای F1،F3وd1،D2
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه ساب زونهای D4الیD6شهر زاهدان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 21 کیلومتر خط تغذیه 10 اینچ جوشان - اندوهجرد
اتمام یافته
اجرای شبکه تغذیه و توزیع وایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیکشهر زیرکوه محور مهرک و آهنگران

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است

ارتباط با ما
بالا