+102

پروژه موفق

تجهیزات پیشرفته
+20
سال تجربه

در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های تأسیسات شهری – ساختمانی و گازرسانی صنعتی و انجام امور بازرگانی مربوطه و مجاز

رضایت کامل از پروژه های انجام شده
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

رتبه چهار نفت و گاز و پنج راه و ترابری و آب

همکاران
تاسیس 1379

پروژه های اخیر

10%
اجرای 4.5 کیلومتر خط تغذیه و 600 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان
10%
گازرسانی به روستاهای شهرستان طبس محور پیکوه
10%
گاز رسانی به پاسگاههای مرزی خراسان جنوبی فاز دوم
5%
اجرای فاز اول خط تغذیه 16 اینچ تقویتی شهر کرمان
90%
گازرسانی به روستاهای شهرستان سربیشه به روش pc
65%
نصب 2500 انشعاب و اجرای شبکه در سطح استان خراسان جنوبی
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه 10و12 اینچ مسیر قلعه گنج،آهوان
55%
گازرسانی به فاز سه شهر زابل
95%
گازرسانی به روستاهای طبس محور حلوان
اتمام یافته
تهیه مصالح و اجرای حدود 147 کیلومتر شبکه توزیع شهر عنبر آباد

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است

ارتباط با ما
بالا