خط مشی سیستم مدیریت HSE

شرکت سازه گاز توس فعال در زمینه خطوط نفت و گاز با استعانت از خداوند متعال و پشتوانه نیروی انسانی متخصص و ماهر؛ با ایجاد تفکر فرایند گرا،گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود،رضایت مندی مشتریان ، بهبود عملکرد زیست محیطی،ایمنی،بهداشت حرفه ایی و سلامت کارکنان برداشته است ،بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت HSE در سطح شرکت نموده و خود را ملزم و متعهدبه اصول زیر می داند:

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  • توسعه فرهنگ ایمنی،بهداشتی و محیطی و بسط ارزشهای سازمانی
  • آموزش هدفمندوکاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های شرکت وارتقاء کار گروهی
  • ارتقاء روحیه و انگیره کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری
  • کاهش وپیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تولید محصولات دوستدار محیط زیست
  • کاهش مداوم حوادث،حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم
  • اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی،ایمنی وبهداشت در سطح سازمان .

به منظور دستیابی اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت HSE را در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمرواثر بخشی این سیستم متعهد می داند.همچنین شرکت در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشت ومحیط زیست در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش،اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی،بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده را بررسی می کند.
اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن،در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت HSE تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.


جواد بیک زاده

 

HSE Plan

چک لیست خودرو

دستور العمل ضبط و ربط محیط کار


فهرست دستور العمل ضبط و ربط محیط کار

واکنش در شرایط اضطراری

بالا